ASCII aRT vON pANK sORC

Tak tohle je Sucker z Oxymoronu na koncertě :)

Ecce symbol!

Symboly, symboly...

Co má toto znamenat?

zPĚT